3 bước đơn giản để nhận tiền

  • 1

    Điền thông tin của bạn

  • 2

    Chờ đợi quyết định từ Dongplus

  • 3

    Rút tiền nhanh về tài khoản ngân hàng của bạn