Cách thanh toán khoản vay

1
Cách 1: Thanh toán bằng tài khoản ảo (Đây là cách tốt nhất và nhanh nhất)
Nếu bạn có tài khoản ngân hàng Hàng Hải (Maritime bank)
1.
Mở ứng dụng ngân hàng/internet banking
2.
Chọn «Thanh toán», rồi chọn tiếp «BaoKim»
3.
Nhập số tài khoản ảo và tiến hành chuyển tiền
Nếu bạn chưa có tài khoản ngân hàng Hàng Hải (Maritime bank)
1.
Mở ứng dụng ngân hàng/internet banking
2.
Chọn ngân hàng Hàng Hải (Maritime bank) và chuyển tiền đến số tài khoản ảo
2
Cách 2: Thanh toán qua ngân hàng điện tử (Internet banking)
Quý khách có thể sử dụng dịch vụ internet banking/ngân hàng điện tử của bất kỳ ngân hàng nào để thanh toán khoản vay theo thông tin chuyển khoản bên dưới. Sau khi thanh toán, lưu lại biên lai chuyển khoản thành công:
Tên người thụ hưởng
Công ty TNHH Dịch Vụ Đồng Kim Tín

Đã sao chép

Số tài khoản:
179999968

Đã sao chép

Ngân hàng
Thương mại Cổ Phần Quân Đội (MB) - Chi nhánh Nguyễn Tri Phương

Đã sao chép

Nội dung chuyển khoản:
Số điện thoại đăng ký vay

Đã sao chép

Hoặc
Tên người thụ hưởng
Công ty TNHH Dịch Vụ Đồng Kim Tín

Đã sao chép

Số tài khoản:
745138888

Đã sao chép

Ngân hàng:
Thương mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Kỳ Hòa

Đã sao chép

Nội dung chuyển khoản:
Số điện thoại đăng ký vay

Đã sao chép

3
Cách 3: Thanh toán bằng tiền mặt
1.
Khách hàng có thể đến bất kỳ Chi nhánh/ATM Ngân hàng để thanh toán khoản vay bằng tiền mặt.
2.
Thông tin chuyển khoản:
Tên người thụ hưởng:
Công ty TNHH Dịch Vụ Đồng Kim Tín

Đã sao chép

Số tài khoản:
179999968

Đã sao chép

Ngân hàng:
Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Quân Đội (MB) - Chi nhánh Nguyễn Tri Phương

Đã sao chép

Nội dung chuyển khoản:
Số điện thoại đăng ký vay

Đã sao chép

3.
Thanh toán khoản vay và lưu lại Phiếu Thu của ngân hàng
Khoản vay
Ɖ
Thêm tiền chỉ dành cho khoản vay thứ hai
0 Ɖ 0 Ɖ
  • Số tiền thanh toán

    0 Ɖ
Số điện thoại
Số điện thoại gồm 10 số bao gồm số 0 và mã.

Bằng cách bấm nút “Đăng ký vay” ở trên, tôi xác nhận rằng, tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với nội dung của Điều khoản và Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật.